Գրանցում

Ձեր անձնական համարը կարող եք գտնել համապատասխան մարզի ցուցակում՝ Գրանցումը պետք է անձամբ կատարի աշակերտը՝ իր անձնական Էլ. Հասցեով։
Ուշադիր լրացրեք ձեր էլ. հասցեն և գաղտնաբառը, քանի որ դրանք օգտագործվելու են հաջորդ փուլերում համակարգ մուտք գործելու համար:
A B C, D
E, F-րդ դասարան